Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
E Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Ebrar-1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
Ecem-Kraliçem, benim sultanım
Ecehan-Saygın, özel kadın.
Ecegül-Gül gibi güzel kız.
Ece-Reis / Ulu / İleri gelen, Baş reis. Kraliçe. Ana.
Ebru-(Farsça kökenli)Kaş. Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi.
Ezo-Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış adına türküler yakılmış kişinin adı , Ezo Gelin.Diğer yerel adları : Ezov, Özo, Özö, Özey’dir
Ezgi-Kulağa gelen güzel ses, melodi
Eyşan-Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü
Eylül-Yılın 30 gün süren 9. ayı (Güz’ün başlangıcı)
Evşen-Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
Evin-(Türkçe)1. Bir şeyin içindeki öz, cevher. 2. Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü. 3. Çok taneli başak. Tohum, tane.
Esra-Hızlı,seri,hareketli,ardarda sıralanan,daha hızlı,en çabuk
Ersin-1. “Amacına ulaşsın, kavuşsun” anlamında kullanılır. 2. “Sen yiğitsin, kahramansın” anlamında kullanılır.
Eslem-Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.(Kaynak : Osmanlıca Sözlük)
Emine-(Ar.) Ka. - 1. Arapça’daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi,inanılır güvenilir
Elvan-Renkli, renk renk / güzel kokuların yayılması
Eyşe-Güzel, akıllı ekleyen : Eyşe DEMİR
Esmeray-Ay güzelliğinde esmerlik
Enise-Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş
Erbil-Yürekli, cesur olarak kabullen anlamında kullanılan bir ad.
Erva-1.Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
Esmanur-Adı nur
Ezgin-\"Senin ezgin, nağmen\" anlamında kullanılan bir ad.
Ezeli-Öncesiz, başlangıçsız.
Evsa-Daha geniş ve daha uzak hale getirmek anlamında bir fiildir.
Evnur-Eve aydınlık veren.
Evecen-Çabuk hareket eden, canlı, ivecen.
Evdegül-Evde olan güzel.
Etike-Öğretmen, eğitici.
Etik-Süs, bezek.
Eşin-\"Dostun, arkadaşın\" anlamında kullanılan bir ad.
Eşim-\"Dostum, arkadaşım\" anlamında kullanılan bir ad.
Eşe-bk. Ayşe
Eşay-Ay gibi, ay kadar güzel olan.
Esna-Yüksek, yüce.
Esmer-Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan, yağız kimse.
Esmahan-Hükümdar adları.
Esma-1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. - Esmaü l-Hüsna: Allah ın güzel isimleri. - Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir in kızı, Hz. Aişe nin ablasıdır.
Esergül-Sağlıklı kimse.
Esengün-Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esengül-Canlı, dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül.
Esen-Sağ salim, rahat, mutlu sağlıklı
Ervin-1. Şeref, saygınlık. 2. Barış. 3. Rüzgâr. 4. Veda.
Erna-Çok güzel ve cilveli sevgili.
Ermiye-Dolu yağdıran kasırga bulutları.
Erişen-Amacına ulaşan, istediğini elde eden.
Eribe-Akıllı, zeki kadın
Erguvan-Eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güze1 bir süs ağacı.
Ergem-\"Nazlım, canım\" anlamında kullanılan bir ad.
Erge-1. Şımarık. 2. Nazlı.
Erengün-Deneyimli, akıllı kimse.
Erengül-Deneyimli, akıllı güzel kadın..
Erdibikem-\"Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadınım\" anlamında kullanılan bir ad.
Erdibike-Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.
Erdemay-Erdemli güzel.
Erçil-Doğru, sözüne güvenilir kişi.
Enfes-Çok güzel, en güzel.
Emriye-Emirle, buyrukla ilgili.
Emra-ece,emreden,kraliçe
Emetullah-Allah´ın kulu (kadınlar için kullanılır).
Emel-Güçlü istek / Umulan ve beklenen şey
Elzem-Çok gerekli, vazgeçilmez.
Elveda-Bir daha kavuşulamayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan bir söz.
Elmas-1. Bilinen kıymetli taş. 2. Pek sevgili ve kıymetli. 3. Billurlaşmış saf ve şeffaf karbon. 4. Ucunda sivri bir elmas parçası bulunan ve cam kesmekte kullanılan alet.
Elik-Ceylan.
Elife-1. İstenilen, alışılan şey. 2. Alışılmış, alışkın.
Elif-Arap alfabesinin ilk harfi / dost tanıdık / ışık saçan güzel kız
Elfida-Feda etme, gözden çıkarma, verme.
Elçin-Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
Elçim-Deste demet tutam ekleyen : Yağmur USLU
Elbirlik-Bir işi yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
Elbirle-El birliği ile.
Elaldı-\"Becerisini büyüklerinden edindi\" anlamında kullanılan bir ad.
Ela / Elanur-Sarıya çalar kestane rengi
Ekin-Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali / Kültür
Ehil-1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Bir yerde oturan.
Egenur-Aydınlık saçan kimse.
Efza-Artıran, çoğaltan.
Eftalya-Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya’dan
Eftal-En değerli en yüksek.
Efsun-Büyü, sihir.
Copyright © Kizisimleri.Net 2013 / 2014
kız isimleri