Alfabetik Sıralamaya Göre
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
F Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Fadıla-Erdemli. bk. Fazıla
Fadik-1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı. bk. Fatma
Fadile-Erdemli. bk. Fazıla
Fadim-1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı. bk. Fatma
Fadime-Fatma adının bir söyleniş biçimi
Fahire-1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
Fahriye-Bir işi çıkar beklemeden yapan
Fahrünissa-Övünülecek değerde kadın
Faika-Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Füsun-Efsun / Büyü, sihir
Füruzan-Çok parlak, parlayıcı, aydınlık
Füreyya-Parlak, ışıltılı günler
Funda-Küçük çalılık / Süpürge otu
Fulya-Nergislerden soğan köklü bir bitki
Firdevs-Cennetteki altıncı bahçenin adı
Figen-Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren
Fidan-Ağaçların genç ve yeni yetişeni
Feyzan-1. Bolluk, bereket. 2. Taşma, taşkın.
Feyza-Başarılı, refah içinde, mutlu
Feriha-Sevinçli, ferah
Feride-Tek eşsiz, benzeri olmayan
Feribe-Aldanmış
Ferican-Can aydınlığı, ruhun ışığı.
Ferhunde-Mübarek, kutlu, uğurlu.
Ferhan-Sevinçli, mesut.
Ferda-Yarın, ahiret, öbür dünya.
Feray-Aydınlık, parlak ay.
Ferah-Gönül açıldığı, sevinç, açıklık.
Fazilet-Kişiyi ahlaklı ve iyi davranmaya yönelten manevi kuvvet, iyilik, ahlak.
Fatma-Kendisi ve soyu cehennemden uzak kılınmış, sütten kesme, Hz. Muhammed\'in kızı.
Fulin-Hoş kokulu çiçek.
Fulden-Her zaman geniş açık görüşlü
Fuldem-Her zaman geniş açık görüşlü
Firuze-Gök mavisi renginde değerli bir süs taşı.
Firengiz-Işık saçan,parıldayan.
Filiz-Bitkilerin yeni sürgünü, ham madde yatağı
Fikriye-Düşünce ile fikir ile ilgili
Füsunkâr-1. Büyüleyici. 2. Sihirbaz, büyücü.
Füsun / Fisun-Sihir, büyü. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.
Füruzende-1. Yanıcı, yakıcı. 2. Parlatan, parlayın, aydınlatan.
Fügen-Yaralayan, kıran, düşüren. bk. Figen
Ful-Büyük beyaz çiçekleri kokulu, boyu üç metreyi bulabilen bir ağaççık ve bunun beyaz, kokulu çiçeği.
Fitnat-Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ. bk. Fıtnat
Firuzan-Parlayıcı, parlayan, parlak. bk. Füruzan
Firkat-Ayrılık, dostlardan ve sevgiliden ayrılma.
Firaz-1. Yüksek, yukarı. 2. Yokuş, çıkış.
Filbahar-Ormanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarılgan bitki.
Fikir-1. Düşünce. 2. Anlayış. 3. Zihin, us.
Figan-Istırap ile bağırma, inleme.
Fide-Başka bir yere dikilmek için hazırlanmış körpe çiçek.
Fidangül-Gül fidanı.
Fezanur-Uzay gibi parlak ve aydınlık olan.
Feyziye-1. Bollukla, bereketle ilgili. 2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
Fevziye-Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Fethiye-Fethetme, alma ile ilgili olan. Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside.
Fetanet-Yüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği.
Ferzane-1. Bilge, filozof. 2. Bilgili kimse.
Ferve-1. Kürk. 2. Zenginlik, servet.
Feruze-Açık mavi renkli, değerli bir süs taşı. bk. Firuze
Fernur-Aydınlık, ışık, nur.
Fermude-1. Emir, buyruk, ferman. 2. Emrolunmuş, buyurulmuş.
Ferişte-1. Melek. 2. Günahsız, masum. 3. İyi ve yumuşak huylu.
Feriser-Çok ışıklı, aydınlık. Çok güçlü.
Copyright © Kizisimleri.Net 2013 / 2014
kız isimleri